❗️ Wojewoda lubelski zawiadamia prokuraturę ws. Domu Seniora „A w sercu maj” w którym doszło do zgonu 11 pensjonariuszy zarażonych covid-19 po podaniu w ośrodku pierwszej dawki szczepionki.

Sprawa o której już informowaliśmy dotyczy Domu Seniora „A w sercu maj” działającego w Woli Czołnowskiej w powiecie puławskim. W ośrodku stwierdzono 23 przypadki zakażenia koronawirusem. Wcześniej, dnia 19 stycznia zaszczepionych pierwszą dawką szczepionki zostało 36 pensjonariuszy ośrodka. Część zmarłych miała potwierdzone zakażenie covid-19.

Wojewoda lubelski polecił przeprowadzenie kontroli m.in. przez Państwową Inspekcję Sanitarną oraz Narodowy Fundusz Zdrowia.

➡️”Na podstawie już dokonanych ustaleń nie stwierdzono podstaw do bezpośredniego łączenia zgonów pensjonariuszy placówki z faktem przyjęcia przez nich pierwszej dawki szczepienia przeciwko COVID-19″ – poinformowała Agnieszka Strzępka, rzeczniczka wojewody.

➡️”Natomiast pozostałe wyniki czynności wyjaśniających wskazują na niepokojące w dobie trwającej epidemii zachowania personelu placówki „A w sercu maj”, które w ocenie wojewody lubelskiego powinny zostać szczegółowo zbadane przez właściwe organy ścigania. Powyższe skłoniło wojewodę do podjęcia decyzji o złożeniu stosownego zawiadomienia do prokuratury.”

Urząd nie podał żadnych szczegółów na temat „niepokojącego” zachowania personelu. Jak na razie nie wpłynęło jeszcze zawiadomienie od wojewody. Lubelska Prokuratura jednak wszczęła postępowanie sprawdzające na podstawie artykułów prasowych.

➡️”Sprawdzamy teraz, czy jest podstawa do wszczęcia postępowania w tej sprawie” – Agnieszka Kępka, rzecznik prokuratury.

Według zapewnień sytuacja w placówce jest stale monitorowana i w zależności od jej rozwoju wojewoda lubelski będzie podejmował kolejne konieczne działania.

fot. DS w Woli Czołnowskiej