BISKUP ZEZWOLIŁ NA PIĄTKOWE WESELA❗️

Ze względu na przedłużający się zakaz organizowania przyjęć weselnych w czasie trwającej epidemii koronawirusa i koniecznością przełożenia planowanych terminów zawarcia sakramentalnego małżeństwa na czas późniejszy, kierując się racjami duszpasterskimi i dobrem nupturientów i ich rodzin, niniejszym, jako Biskup Siedlecki wskazuję:

🎚 Zgodnie ze statutem 472 II Synodu Diecezji Siedleckiej, przypominam, że wszystkie piątki w roku mają szczególny charakter, dlatego organizowanie przyjęć weselnych byłoby sprzeczne z panującymi ugruntowanym na terenie Diecezji Siedleckiej zwyczajem. Jednakże wobec nadzwyczajnych racji,o których mowa wyżej, oraz po wyczerpaniu przez nupturientów możliwości ustalenia daty ślubu i wesela na inny dzień tygodnia niż piątek, wyjątkowo udzielam zgody, aby nupturienci, którzyw parafiach na terenie naszej diecezji zgłosili zamiar zawarcia sakramentalnego małżeństwa w miesiącach: kwietniu, maju i czerwcu 2021 r., mogli zawrzeć sakramentalne małżeństwo i zorganizować przyjęcie weselne w piątek, wyłączając z tego okres Adwentu i Wielkiego Postu.
🎚Możliwość skorzystania z powyższego zezwolenia kończy się z upływem czerwca 2022 r.
🎚Z niniejszym zezwoleniem łączę dyspensę od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych
w piątek (kan. 87 KPK) pod warunkiem podjęcia przez wiernych innej formy pokuty, zwłaszcza uczynków miłości, miłosierdzia i pobożności (statut 546 II Synodu Diecezji Siedleckiej).
🎚Ponadto, zobowiązuję Czcigodnych Księży Proboszczów do jak najszybszego, pisemnego powiadomienia Kurii Diecezjalnej o poszczególnych przypadkach konieczności zmiany terminu zwarcia sakramentalnego małżeństwa – z podaniem osób, których to dotyczy oraz terminu dotychczasowego i planowanego.

+ Kazimierz Gurda

Biskup Siedlecki

Ks. Jan Babik

Kanclerz

L.dz. 160/2021

Siedlce, dnia 25 lutego 2021 r.

lukow lukownews lukow24 #łuków24