Regulamin

Regulamin korzystania z portalu internetowego

Lukow24.info / Łuków24.info

Postanowienia ogólne

 • 1
 1. Niniejsza strona internetowa widniejąca pod adresem:info (z wyłączeniem stron, do których prowadzą odnośniki) prowadzona jest przez FHU Gab-All Joanna Król Oisńska, Świdry 122a, 21-400 Łuków (zwaną dalej „Firma lub Gab-All „).
 2. Wejście na stronę internetową lukow24.info jest równoznaczne z zaakceptowaniem wiążącego charakteru niniejszej informacji prawnej. Użytkownik nie wyrażający zgody na przestrzeganie postanowień niniejszej informacji jest proszony o niekorzystanie z niniejszej strony internetowej. Inne strony firmy FHU Gab-All mogą podlegać odmiennym warunkom, z którymi należy zapoznać się odrębnie.

 

Prawa autorskie i prawa własności intelektualnej

 • 2
 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji, oprogramowania i innych materiałów zawartych na niniejszej stronie internetowej stanowią własność FHU Gab-All, lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystanie udzielonym przez odpowiedniego właściciela.
 2. Użytkownik strony może drukować części strony, lub pobierać je na twardy dysk komputera i przekazywać innym osobom, pod warunkiem, że czyni to wyłącznie w celach informacyjnych lub innych celach dopuszczalnych w ramach obowiązujących przepisów prawa, jednak za każdym razem musi podać źródło informacji np: Artykuł pochodzi z  lukow24.info
 3. Zezwalamy na udostępnianie i powielanie treści artykułów w internecie, ale tylko i wyłącznie z podaniem źródła w formie odsyłacza – hiperłącza do portalu lukow24.info lub bezpośrednio do podstrony z wpisem.
 4. Redakcja portalu info nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zawartych w komentarzach użytkowników. Redakcja zastrzega sobie mozliwość usunięcia całości lub części komentarza, który jest sprzeczny z regulaminem.

 

Bez uprzedniej pisemnej zgody użytkownik strony nie może:

 1. Wykorzystywać (kopii/ części) niniejszej strony internetowej lub oznaczeń zawartych w jej treści w celach komercyjnych;
 2. Modyfikować (części) niniejszej strony internetowej ani włączać jej do treści innych opracowań (takich jak np. dokumenty papierowe, blogi lub strony internetowe osób trzecich).

Zawartość strony

 • 3
 1. Niniejsza strona oraz zamieszczone na niej treści, zdjęcia, informacje mają wyłącznie charakter informacyjny, FHU GAB-ALL nie ponosi odpowiedzialności za informacje dodane przez użytkowników portalu.
 2. Treści zawarte na niniejszej stronie zostały zgromadzone z najwyższą możliwą starannością. Ze względu na informacyjny charakter strony, nie dajemy żadnej gwarancji, że informacje udostępnianie we wpisach będą aktualne w czasie ciągłym
 3. Oferta reklamowa oraz cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

 

Polityka prywatności i cookies

 • 4
 1. Polityka prywatności, oraz polityka cookies strony internetowej lukow24.info dostępna jest pod linkiem: Polityka prywatności i cookies

Odpowiedzialność

 • 5
 1. Administrator strony lukow24.info nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku używania niniejszej strony internetowej na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 2. Niniejsza strona może zawierać odsyłacze (np. w formie hyperlinków, bannerów, reklam lub przycisków) do innych stron internetowych.
 3. Redakcja lukow24.info nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zawartych w komentarzach użytkowników. Redakcja zastrzega sobie możliwość usunięcia całości lub części komentarza, który jest sprzeczny z regulaminem.
 4. W przypadku zastrzeżeń prosimy o kontakt pod adresem e-mail: redakcja@lukow24.info

Podsumowanie

 • 6
 1. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu w dowolnym miejscu i czasie bez konieczności powiadomienia użytkowników.
 2. Wszystkie postanowienia nie uregulowane niniejszym regulaminem, podlegają regulacji poprzez kodeks cywilny.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.