W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie, w przestrzeni publicznej i medialnej wątpliwościami dotyczącymi planowanych zmian struktur organizacyjnych Inspektoratu w ZUS w Łukowie, prezentujemy oficjalne stanowisko Dyrektora Oddziału ZUS w Lublinie Piotra Waszaka, przedstawione Staroście Łukowskiemu Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Dariuszowi Szustkowi.

Z przesłanego pisma wynika, że wprowadzane zmiany w Inspektoracie w Łukowie dotyczą obszaru dochodów. Wewnętrzne zmiany organizacyjne w żadnym stopniu nie zawężają zakresu obsługi dotychczasowych i przyszłych klientów Inspektoratu. Również w żadnym zakresie nie zmierzają one do zniesienia(likwidacji) Inspektoratu czy stanowisk pracy w Inspektoracie w Łukowie. Nie zawężają także dotychczasowych usług bezpośredniej obsługi klienta tej jednostki. Zmiany struktur organizacyjnych inspektoratu w Łukowie nie wpłyną na dotychczasowe zatrudnienie i miejsce świadczenia pracy pracowników inspektoratu, gdyż planowana restrukturyzacja opiera się na koncepcji podporządkowania pracowników Oddziałowi w Lublinie oraz tworzenia wyspecjalizowanych wewnętrznie zespołów zadaniowych.