Radni jednomyślnie przyjęli projekt zwalniający restauratorów z opłaty tzw korkowego 👏🏻

Radni byli w 100% zgodni, projekt zakłada zwolnienie restauratorów za opłatę korkowego w 2021r.