Wójt Gminy Stanin Krzysztof Kazana oraz Skarbnik Gminy Aldona Alaburda podpisali w dniu dzisiejszym porozumienie gminno – powiatowe, które obejmuje Miasto Łuków, Gmina Łuków, Gminę Stanin oraz Powiat Łukowski 🤝
➡️Miejski Obszar Funkcjonalny otwiera przed naszą gminą oraz partnerami wachlarz możliwości w perspektywie kilku najbliższych lat
➡️W ramach podpisanego porozumienia będziemy realizować ponadlokalne inwestycje, na które środki pozyskane będą z nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Porozumienie to szansa na dodatkowe środki unijne dla wszystkich 4 samorządów💶